Har du tänkt på det här?


Vem skriver jag för och varför (målgrupp och syfte)


Håller verkligen min idé? Behöver den kanske utvecklas?
Vilken stil använder jag? Språket ska passa målgruppen ...
 


Vilken texttyp ska jag välja? Blogg, artikel, kåseri, novell, roman, dikt?Vilket underlag har jag? Har jag samlat allt material jag behöver? Har jag strukturerat det?
 


Har jag strukturerat min text? Rubrik, styckeindelning, korta eller långa meningar, skiljetecken ...Vilka ord använder jag? Passar det målgruppen?
 


Har jag kollat alla stavfel?


Har jag bearbetat texten tillräckligt många gånger? Har någon annan läst? Har jag fått feedback så att jag kan jobba vidare med den?


 
Logga in